De actie Vakantiegeld Samen Delen Apeldoorn heeft in 2016 een fantastisch resultaat behaald

We hebben € 80.795 aan giften ontvangen voor Apeldoorn en Ugchelen!

Hartelijk dank aan alle mensen die vakantiegeld hebben gegeven voor een plaatsgenoot!
Wat kunnen hier veel mensen mee blij gemaakt worden komende tijd!

De komende weken gaan onze vrijwilligers op stap om het vakantiegeld bij de ontvangers te bezorgen.
Zo zorgen we ervoor dat uw gift goed terecht komt.
De bedoeling is dat het vakantiegeld uiterlijk begin juli bij alle ontvangers is.

Vakantiegeld Samen Delen Apeldoorn 2016 in Zuid-Oost, Zuid, Noord-Oost, Centrum-Noord en Ugchelen

In mei krijgen veel mensen vakantiegeld. Mensen met een hoog inkomen ontvangen aanmerkelijk meer vakantiegeld dan mensen met een laag inkomen. Dat betekent dat mensen die toch al moeilijk rondkomen niet op vakantie kunnen van dat kleine beetje vakantiegeld. Kunt u zich voorstellen dat u niet op vakantie kunt of een dagje uit met de (klein)kinderen? Dat u geen geld voor het openbaar vervoer heeft, zodat u uw kinderen maar zelden kunt zien? Of de kapotte wasmachine niet kunt vervangen? Dit is maar een greep uit de realiteit van mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen. Deze groep mensen wordt steeds groter.

Bewustwording èn solidariteit

Daarom organiseren kerken in Apeldoorn Vakantiegeld Samen Delen. Met deze actie hopen we op twee dingen:
1) bewustwording van de grote verschillen die er in onze samenleving zijn en die alleen maar groter worden;
2) actieve solidariteit: diegenen die veel ontvangen, nodigen we uit om te delen met wie weinig of niets hebben. Voor velen een mooie gelegenheid om iets voor een medemens in onze directe omgeving te doen.